fbpx

Grįžti į viršų

Naudojimo politika

1. Priimtino naudojimo politika

Atnaujinta 2017 m. kovo 1 d.

Šioje priimtino naudojimo politikoje nustatomos naudojimosi mūsų paslaugomis sąlygos. Ji įsigalioja gavus prieigą prie mūsų paslaugų ar pradėjus jomis naudotis. Terminų apibrėžčių ieškokite kliento sutartyje.

2. Ko negalite daryti

Galite naudotis mūsų paslaugomis tik teisėtais tikslais. Negalite naudotis mūsų paslaugomis:

2.1. pažeisdami bet kokius taikomus vietos, nacionalinius ar tarptautinius įstatymus arba reglamentus;

2.2. neteisėtai, nesąžiningai arba neteisėtais ar nesąžiningais tikslais;

2.3. norėdami pakenkti arba bandydami pakenkti nepilnamečiams;

2.4. piktnaudžiavimo tikslais arba kitais tikslais, neatitinkančiais mūsų turinio standartų;

2.5. nepageidaujamos ar nesankcionuotos reklamos arba brukalų platinimo tikslais, taip pat kenkimo programų, tokių kaip virusai, šnipinėjimo programos, ar panašaus kompiuterinio kodo, sukurto siekiant neigiamai paveikti bet kokios programinės ar aparatinės įrangos veikimą, platinimo tikslais.

3. Neteikiame savo paslaugų įmonėms, užsiimančioms toliau nurodyta veikla, ir neremiame su toliau nurodyta veikla susijusių operacijų:

3.1. tabakas, narkotikai, steroidai, kanapės, tam tikros kontroliuojamos medžiagos ar kiti gaminiai, keliantys riziką vartotojų saugumui;

3.2. narkotikų vartojimo priemonės (įranga, produktas ar medžiaga, pakeista narkotikų gamybos, vartojimo ar slėpimo tikslais);

3.3. sėklos ar augalai;

3.4. cheminės medžiagos;

3.5. karinės ir pusiau karinės prekės ir paslaugos (įskaitant ginklus, karinę programinę įrangą ar technologijas), suaugusiesiems skirtas turinys;

3.6. asmenys, įmonės ar šalys, kurioms taikomos tarptautinės sankcijos.

4. Savo paslaugų neteikiame toliau nurodytų kategorijų organizacijoms:

4.1. labdaros organizacijos (nebent įsteigtos Kanadoje, EEE, Šveicarijoje, JAV ar Naujojoje Zelandijoje);

4.2. neįregistruotos JK labdaros organizacijos;

4.3. patikos fondai (nebent įsteigti Kanadoje, EEE arba Šveicarijoje).

5. Jūs taip pat sutinkate:

5.1. nekopijuoti ir nenaudoti jokios mūsų paslaugų dalies pažeidžiant mūsų kliento sutarties nuostatas;

5.2. nenaudoti neturint leidimo, negadinti ir neardyti:

5.2.1. jokios mūsų paslaugų dalies;

5.2.2. jokios įrangos ar tinklo, kuriame laikoma mūsų interneto svetainė;

5.2.3. jokios programinės įrangos, naudojamos mūsų paslaugoms teikti;

5.2.4. jokios įrangos, tinklo ar programinės įrangos, kuri priklauso trečiajai šaliai arba yra jos naudojama.

6. Turinio standartai

Šie turinio standartai taikomi bet kokiai medžiagai, kuria papildote mūsų paslaugas (toliau – papildoma medžiaga).

6.1. Papildoma medžiaga turi būti:

6.1.1. tiksli;

6.1.2. iš tikrųjų pareikšta (kai reiškia nuomonę) ir atitikti JK ir bet kurios šalies, kurioje paskelbta ar su kuria yra susijusi, įstatymus.

6.2. Papildoma medžiaga negali:

6.2.1. būti šmeižiamojo pobūdžio;

6.2.2. būti vulgari, įžeidžianti, kupina neapykantos ar kurstomojo pobūdžio;

6.2.3. vaizduoti atvirų seksualinių veiksmų;

6.2.4. skatinti smurto;

6.2.5. skatinti diskriminacijos dėl rasės, lyties, religijos, tautybės, negalios, seksualinės orientacijos ar amžiaus;

6.2.6. pažeisti jokio asmens autoriaus teisių, duomenų bazių ar prekių ženklų teisių;

6.2.7. apgauti jokio žmogaus;

6.2.8. būti parengta pažeidžiant bet kokius teisinius įsipareigojimus trečiajai šaliai, pavyzdžiui, sutartinius įsipareigojimus ar konfidencialumo įsipareigojimus;

6.2.9. skatinti jokios neteisėtos veiklos;

6.2.10. būti grasinamojo ar piktnaudžiaujamojo pobūdžio, pažeisti kito asmens privatumą, erzinti, kelti nepatogumų ar bereikalingą susierzinimą;

6.2.11. būti priekabiaujamojo pobūdžio, liūdinti, gėdinti, kelti nerimą ar erzinti kitą asmenį;

6.2.12. būti naudojama siekiant apsimesti kitu asmeniu, iškreipti jūsų tapatybę ar ryšius su kitu asmeniu;

6.2.13. sudaryti klaidingo įspūdžio, kad kitas asmuo yra susijęs su mumis;

6.2.14. propaguoti, skatinti ar padėti įgyvendinti jokio neteisėto veiksmo, pavyzdžiui, autoriaus teisių pažeidimo ar piktnaudžiavimo kompiuteriu.

7. Mokėjimo sustabdymas ir sutarties nutraukimas

Tik mes nuspręsime, ar naudodamiesi mūsų paslaugomis pažeidėte šią priimtino naudojimo politiką.

Į šios politikos pažeidimus reaguosime rimtai ir galime imtis šių veiksmų:

7.1. iš karto laikinai ar visam laikui panaikinti jūsų teisę naudotis mūsų paslaugomis;

7.2. sustabdyti ar atšaukti mokėjimo nurodymus ir imtis kitų veiksmų, kai mums atrodo būtina;

7.3. iš karto laikinai ar visam laikui pašalinti bet kokią jūsų paskelbtą informaciją arba atsiųstą medžiagą;

7.4. įspėti;

7.5. imtis teisinių veiksmų prieš jus, įskaitant ieškinį visoms išlaidoms padengti;

7.6. pranešti ir atskleisti informaciją teisėsaugos institucijoms.

8. Priimtino naudojimo politikos keitimai

Galime peržiūrėti ir atnaujinti šią priimtino naudojimo politiką bet kuriuo metu, pakoreguodami informaciją šioje interneto svetainėje. Reguliariai lankykitės šioje interneto svetainėje, nes priimtino naudojimo politika yra jums teisiškai privaloma.