fbpx

Grįžti į viršų

Pinigų plovimo prevencijos politika

1. Kova su pinigų plovimu ir atitiktis

„SatchelPay“ turi įvairių politikų ir procedūrų, kad galėtų aktyviai aptikti ir užkirsti kelią pinigų plovimui ir bet kokiai veiklai, palengvinančiai pinigų plovimą ar teroristų arba nusikaltėlių finansavimą, ar veiklai, kuria siekiama nuslėpti tikrąją nusikalstama veikla įgytų lėšų kilmę (t. y. sudaryti įspūdį, neva jos buvo įgytos teisėtai).

2. Ko JK įstatymais reikalaujama iš „SatchelPay“?

2.1. Patvirtinti klientų tapatybę ir adresus.

2.2. Saugoti išsamius įrašus apie visas operacijas ir pateiktą tapatybės informaciją.

2.3. Stebėti bet kokio dydžio neįprastas arba įtartinas operacijas.

2.4. Pranešti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai apie bet kokią įtartiną operaciją.

3. Ką daro „SatchelPay“?

„SatchelPay“ kovoja su nusikalstama veikla atlikdama įvairius atitikties procesus:

3.1. „Pažink savo klientą“: klientų nustatymas ir patvirtinimas prieš operaciją;

3.2. klientų patikra: reguliarus „Pažink savo klientą“ informacijos stebėjimas;

3.3. visų operacijų įrašų saugojimas, kai to reikia, kad operacijos vyksmą būtų galima bet kuriuo metu atkurti;

3.4. klientų atranka ir mokėjimo stebėjimas;

3.5. pranešimas apie įtartinas operacijas;

3.6. kovos su pinigų plovimu reikalavimų atitikties programos įgyvendinimas;

3.7. reguliarūs personalo mokymai.

„SatchelPay“ investuoja į pažangias atitikties priemones, padedančias atitikti kovos su pinigų plovimu reikalavimus.

4. Ką turite daryti jūs?

Visi mūsų klientai turi patvirtinti savo tapatybę ir asmens duomenis (taikoma tiek naujiems, tiek esamiems klientams). Jūsų indėlis padeda sėkmingai kovoti su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu.

5. Kam to reikia?

Nusikaltėliai paverčia iš prekybos narkotikais, kontrabandos ar neteisėtos prekybos ginklais gautas lėšas legaliomis naudodami netikras tapatybes arba veikdami nekaltų žmonių vardu.

Kad užkirstų kelią nusikaltimams ir terorizmui, „SatchelPay“ įsitikina, kad jos klientai iš tiesų yra tie, kas sakosi esą. „SatchelPay“ nepriima grynųjų pinigų perlaidų. „SatchelPay“ užtikrina bet kokios informacijos apie jūsų tapatybę konfidencialumą ir padeda neleisti naudoti jūsų tapatybės sukčiavimo tikslais.