fbpx

Powrót do góry

Prawa i obowiązki konsumentów

Jakie masz prawa, wykonując płatności w Europie?

– Transgraniczne płatności w euro między krajami UE kosztują tyle samo, co płatności krajowe w euro.

– Płatności międzynarodowe w Euro z krajów spoza strefy UE kosztują tyle samo, co płatności krajowe w walucie krajowej. Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu powinna być taka sama zarówno w twoim kraju, jak i w innym państwie członkowskim.

– Nieautoryzowane płatności (takie jak dokonane przy użyciu skradzionej karty kredytowej) nie spowodują dla ciebie straty większej niż 50 euro (chyba że taka płatność została dokonana z powodu Twojego własnego zaniedbania). Nie będziesz ponosić odpowiedzialności za nieautoryzowane płatności dokonane po otrzymaniu powiadomienia o zagubieniu lub kradzieży karty, ani za płatności online, jeśli stosowane przez nas procedury uwierzytelnienia nie zapewniają wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

– Jeśli korzystasz z usług polecenia zapłaty (upoważniłeś odbiorcę do okresowego inicjowania płatności z konta płatniczego), masz prawo zakwestionować każdą nieprawidłową płatność w ciągu 8 tygodni. Wszelkie środki, które zostały nieprawidłowo pobrane, muszą zostać zwrócone w ciągu 10 dni roboczych.

– Masz prawo wiedzieć, czy przy dokonywaniu płatności obowiązują Cię jakiekolwiek prowizje.

– Za każdym razem, gdy płacisz za pomocą naszej karty płatniczej wydanej w UE, sprzedawca nie może naliczyć żadnych dodatkowych opłat.

– Jeśli masz problem związany z naszymi usługami płatniczymi lub jakiekolwiek inne problemy, jestemy zobowiązani odpowiedzieć na twoje skargi w ciągu 15 dni roboczych. W przypadku niezadowolenia z otrzymanej odpowiedzi możesz skontaktować się bezpośrednio z Bankiem Litwy.